Wat zijn de risico’s van een ETF?

Een ETF is een van de veiligste beleggingen die je kunt doen doordat risico’s gespreid worden. Waarbij je met losse aandelen het risico hebt dat een aandeel binnen een korte periode wel 10 tot 20 procent daalt, zal dit bij een ETF vrijwel nooit gebeuren omdat het risico verspreid is over een groot aantal verschillende aandelen.

Toch zitten er enkele risico’s aan het beleggen in ETF’s. Die wil ik in dit artikel bespreken.

1. Gewone marktrisico's

Marktrisico is de mogelijkheid dat je als belegger verlies lijdt als gevolg van factoren die van invloed zijn op de algemene prestaties van de financiële markten waarin je actief bent.

Het marktrisico, ook wel "systematisch risico" genoemd, kan niet worden geëlimineerd door middel van diversificatie. Verschillende ETF marktrisico's zijn onder meer:

  • recessies
  • politieke onrust
  • veranderingen in de rentetarieven
  • natuurrampen en terroristische aanslagen

Systematisch of marktrisico heeft de neiging om de hele markt tegelijkertijd te beïnvloeden.

Dit kan worden afgezet tegen het ‘niet systematische’ risico, dat uniek is voor een specifiek bedrijf of een specifieke bedrijfstak. Ook wel bekend als "niet-systematisch risico", "specifiek risico", "diversifieerbaar risico" of "restrisico".

In tegenstelling tot systematische ETF risico’s kunnen deze niet-systematisch risico’s worden verminderd door middel van diversificatie.

2. Handelsrisico's

Als je in ETF’s gaat beleggen, is het grote voordeel dat het vergelijkbaar is met het kopen van aandelen. Je kunt ze eenvoudig kopen en ook weer verkopen. Dit brengt echter ook veel risico's met zich mee die uw beleggingsrendement kunnen schaden.

Ten eerste kan het je mentaliteit veranderen van belegger naar actieve handelaar (ook wel day-trader genoemd). Als je probeert de markt te timen of de volgende ‘hete sector’ probeert te kiezen, is het gemakkelijk om regelmatig te handelen. Regelmatige handel brengt extra kosten met zich mee (bijvoorbeeld transactiekosten) en elimineert zo een van de voordelen van ETF's, namelijk lage kosten.

Bovendien is zeer lastig om de markt succesvol te timen. Zelfs professionele fondsmanagers hebben hier elk jaar moeite mee en verslaan vaak niet de reguliere ETF indexen. In zo’n geval zou je als niet-actieve belegger meer verdienen dan wanneer je actief handelt en de markt probeert te timen.

Mijn advies is daarom om zo min mogelijk actief te handelen en in plaats daarvan te vertrouwen in de reguliere indexen. Zo maak je op lange termijn een mooi rendement en vermijd je onnodige risico’s.

3. Portefeuille risico's

ETF's worden vaak gebruikt om passieve portefeuillestrategieën te diversifiëren, maar dit is niet altijd het geval. Er zijn vele soorten risico's die bij elke portefeuille horen, van marktrisico tot politiek risico tot zakelijk risico.

Met de brede beschikbaarheid van gespecialiseerde ETF's is het eenvoudig om je risico op alle gebieden te verhogen en daardoor het totale risico van uw portefeuille te verhogen.

Bijvoorbeeld:

  • Elke keer dat je een enkel landenfonds toevoegt brengt dit politieke en liquiditeitsrisico’s met zich mee. 
  • Als je in een ETF met hefboomwerking belegt, vergroot je het risico dat je verlies maakt op je belegging.

Om deze risico’s af te dekken is het belangrijk om je onderzoek te doen voordat je in een ETF stapt. Op deze manier maak je jouw portefeuille niet te riskant en ben je ingedekt voor het moment waarop de markt een daling maakt.

4. Tracking error

Hoewel de gemiddelde belegger er zelden rekening mee houdt, kunnen tracking errors een onverwacht effect hebben op het rendement dat iemand maakt. 

Het doel van een ETF-indexfonds is het volgen van een specifieke marktindex, vaak aangeduid als de benchmark index van het fonds. Het verschil tussen het rendement van het indexfonds en de benchmark index staat bekend als een tracking error van het fonds.

Meestal is de tracking error van een indexfonds klein, misschien maar een paar tienden van een procent. Soms kan het echter voorkomen dan dat een optelsom van verschillende factoren zorgt voor een kloof van enkele procentpunten tussen het indexfonds en de benchmark index.

Om een dergelijke ongewenste verrassing te voorkomen, is het aangeraden om goed onderzoek te doen doen naar het ETF beleggingsfonds waarin je wilt investeren. Het doel hiervan is om te achterhalen of dit fonds een goede track-record heeft.

ETF risico’s afgewogen tegen de kansen

Ik begon dit artikel met de boodschap dat het beleggen van ETF’s een van de veiligste manier van beleggen is. Ondanks de hierboven genoemde risico’s sta ik hier nog steeds volledig achter. 

Beleggen in ETF’s heeft zich de afgelopen decennia bewezen en veel mensen hebben hiermee hun vermogen flink kunnen laten groeien.